historische archieven

Specialist in digitaal archiveren

Wilt u historische of andere informatie veiligstellen voor de toekomst?

Denkt u aan het online ontsluiten van uw archief, een back-up om vervaging van het origineel te vermijden? 
Een back-up in het kader van disaster management (brand, waterschade of diefstal)?

Sercu Digitising scant al uw originelen en levert de beelden aan op harde schijf, via sFTP of rechtstreeks in uw software.
Zo kan u genieten van de vele voordelen van een digitaal archief en uw gegevens raadplegen, waar en wanneer u wil.

 

Scant alle 2-dimensionele dragers

Ingebonden documenten, broos papier, glas, microfilm en -fiches, plannen, foto’s, … Sercu Digitising scant het voor u. 

Een archief bestaat niet alleen uit historische documenten. Sercu Digitising kan ook instaan voor het scannen van de inkomende documenten of ondersteunt u als u dat intern wil doen. 

 

Modaliteiten van uw keuze

Vóór het scannen begint, wordt er uitgebreid overlegd over de verschillende modaliteiten:

- welke bestanden wenst U (moederbestand en afgeleiden)
- welke resolutie?
- naamgeving?
- Metadata?
- OCR-tekstherkenning?
- ...

 

  

 
Terug naar boven.