Onze diensten

Onze diensten

Sercu Digitising heeft ruim 30 jaar ervaring in het digitaliseren, verrijken en valideren van informatie. 
De firma is gespecialiseerd in volgende diensten:

 • Scannen van alle tweedimensionale dragers van informatie:
  papier, perkament, glas, microfilm...;
 • Formaten: van een postzegel tot een A0+ formaat;
 • volumes: van één tot hondduizenden scans;
 • automatische dataherkenning: softwarematige herkenning van informatieblokken
  (bvb leveranciersfactuur);
 • validatie: dubbele controle van de resultaten van de automatische dataherkenning;
 • afgeleiden: TIFF, JPEG, PDF, XML, OCR, PDF/A enz.;
 • metadateren van de bestanden voor betere ontsluiting;
 • metadateren van de bestanden voor opslag in uw DMS of CMS;
 • confidentialiteit: zowel de originelen als de beelden worden veilig bewaard en getransporteerd;
 • bescherming: de originelen worden met kennis van zaken gemanipuleerd en gearchiveerd;
 • back-up: back-up voor een periode van drie maanden na levering;
Terug naar boven.